Historie

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is de Sudoku niet ontstaan in Japan. Een belangrijk deel van de geschiedenis van deze puzzel speelt zich af in de Verenigde Staten. Al voor 1980 werd daar de eerste Sudoku gepubliceerd door een kleine puzzelbladuitgeverij. Dit werd geen groot succes, en daarom is het ook moeilijk om te achterhalen wie de eerste Sudoku ontwikkelde.

Wel is het duidelijk dat de bedenker van de eerste Sudoku in grote mate schatplichtig is aan de Zwitserse Leonhard Euler. Deze bekende wiskundige, die leefde in de achttiende eeuw, is de uitvinder van de magische vierkanten. Dit zijn vierkanten waarvan de sommen van de getallen in de kolommen en rijen steeds gelijk zijn. Bij een volledig ingevulde Sudoku is dit ook het geval. De enige toevoeging is dat bij een Sudoku ook de sommen van de negen blokken van drie bij drie allemaal gelijk zijn.

Pas later is de Sudoku overgenomen door Japan. Daar heeft deze puzzel de naam Sudoku gekregen. Su is Japans voor getal en doku betekent alleen. In Japan, het land waar cijferpuzzels populairder zijn dan woordpuzzels doordat het Japanse schrift zich niet goed leent voor woordpuzzels, is de Sudoku voor het eerst een rage geworden.

Rond 2003 werd de Sudoku opeens populair in Engeland. In verschillende kranten dook de Sudokupuzzel op. Later raakte Nederland ook in de ban van de Sudoku. Verschillende kranten plaatsen Sudokuís en in 2005 werd de eerste Nederlandse Sudoka gekozen op het Nederlandse Sudoku Kampioenschap.

Het oplossen van een Sudoku is een zogenaamd NP-compleet probleem. Dit zijn erg lastige problemen die zelfs met snelle computers niet gemakkelijk op te lossen zijn. Een bekend voorbeeld van een ander NP-compleet probleem is het Handelsreizigersprobleem. Een handelsreiziger moet een zo kort mogelijke route kiezen langs verschillende steden. Als dit aantal steden groot wordt, wordt het onmogelijk om dit probleem snel op te lossen. Hetzelfde is het geval bij een Sudoku. Gelukkig is het veld van de normale Sudoku slechts negen bij negen hokjes, waardoor het oplossen redelijk goed te doen is.