Binaire puzzels

De binaire puzzel is een populaire puzzel die je, net als de Sudoku, op kunt lossen door logisch na te denken. Elke rij telt evenveel nullen als enen, er mogen niet meer dan twee dezelfde cijfers direct onder elkaar of direct naast elkaar worden geplaatst, en elke rij en elke kolom is uniek. Alhoewel de regels eenvoudig zijn, kan het oplossen behoorlijk complex zijn.

Er zijn binaire puzzels van verschillende groottes en in oplopende moeilijkheidsgraden. Een groot aantal binaire puzzels is te vinden op BinairePuzzel.net. Op die site staan ook de regels die gelden bij het oplossen van een binaire puzzel en veel meer informatie.

Binaire puzzel